Over Bavel 10+

Wij zijn blij met al onze vrijwilligers. En dat zijn er rond de 50, verdeeld over alle aktiviteiten van Bavel10+. We hebben het dan over de vrijwillige begeleiders en organisatoren van de zomer- en winteraktiviteit, de zeskamp, de disco en natuurlijk alle aktiviteiten door het jaar heen.

Het bestuur van Bavel10+ bestaat uit 11 vrijwilligers, Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Zij worden bijgestaan door een aktiviteitencommissie, comissie zomeraktiviteit, commisssie winteraktiviteit en commissie zeskamp. Op het financiele beleid wordt toezicht gehouden door een jaarlijkse kascontrole door een van de commissieleden.

Stichting Bavel 10 + Bestuur:

Voorzitter: Margo de Bakker
Penningmeester: Johan Edwards
Bestuurslid: Yvonne Franken

Website / 
inschrijvingen
:

Lars van Aart
Annemarie Aarts
Yvonne Franken

Activiteitenbegeleiders:

Annemarie Aarts
Margo de Bakker
Maaike Boot
Renate Burgering
Johan Edwards
Yvonne Franken
Annemiek Geurts
Margot van Ingen
Marc Laurijssen
Kitty vd Made
Hans van Steen
Peggy Verbunt
Erwin Wijgaarts

Activiteitenplan-commissie:

Renate Burgering
Annemiek Geurts
Margot van Ingen
Marc Laurijssen
Kitty vd Made
Annemarieke van Nispen
Hans van Steen

Zeskampcommissie:

Bas Schuurmans
Irene Roland
Joke de Vries
Jellina de Boer
Nancy Aarts
Robbert van de Laar
Ramon van de Wijngaard
Noortje Voets
Yvonne Franken
Migchel Dirksen

Scroll to top