Sponsoren

Zonder onze sponsoren en begunstigers geen aktiviteiten. Wij zijn erg blij met het aktiviteitenaanabod, de materialen en de financiële bijdragen die wij jaarlijks ontvangen van onze sponsoren Mede dankzij hun bijdragen kunnen wij onze activiteiten organiseren. Bedankt!

Scroll to top